ساعاتی پیش، گیگابایت رسما کارت‌های گرافیک خانواده‌ی RTX 3000 را معرفی کرد که برپایه‌ی معماری امپر (Ampere) ساخته شده‌اند. این خانواده فعلا سه عضو دارد و بهبودی محسوسی درمقایسه‌با خانواده‌ی RTX 2000 به‌خود دیده و قدرت پردازشی بسیار زیادی ارائه می‌دهد. کارت‌های گرافیک جدید جی‌فورس انویدیا عبارت‌اند از: RTX 3090 و RTX 3080 و RTX 3070. گیگابایت در مراسمش به‌طور ویژه به مبحث رهگیری پرتو (Ray Tracing) و بهبودهای اعمال‌شده در این حوزه اشاره کرد.