پیگیری ارسال سفارش


پیگیری سفارش

-تمامی سفارشاتی که با پست ارسال می شود فردای آن روز کد مرسوله پستی برای مشتریان عزیز پیامک میشود و در پنل کاربری نمایش داده می شود.

-سفارشاتی که با تیپاکس ارسال می شود، بعد از تحویل کالا به تیپاکس با شماره پنل کاربری برای مشتریان ارسال می شود.

-در صورت دریافت نکردن کد پستی بعد 1 روز لطفا با فروشگاه تماس گرفته تا تیم پشتیبانی عرفان رایانه پیگیر کار شما شوند.